A Pilis-Dunakanyari Kistérség költségvetésének legmeghatározóbb kiadási tétele az önkormányzatoknál folyamatosan bevezetésre kerül?, kisebb-nagyobb hatékonysággal m?köd? elektronikus közigazgatás fejlesztése és m?ködtetése. A társulási tanács tagjai már régóta vitatkoznak a kérdésen, mivel a pályázati pénzb?l kiépített rendszer bevezetésével és m?ködésével kezdett?l fogva problémák vannak, ráadásul ez kerül a legtöbbe a társulásnak, a teljes költségvetés egynegyed részét teszi ki. Az önkormányzatok korábban megszavazták, hogy lakosonként ezer forinttal hozzájárulnak a rendszer m?ködtetéséhez, ez évi 77 millió forintot jelent. Felmerült a kérdés, hogy érdemes-e tovább költeni erre, vagy ha igen, mennyit. Mivel a pályázat feltételei adottak, fél?, hogy a rendszer leállása esetén vissza kéne fizetni a támogatást, vagy esetleg további pályázatokból zárná ki magát a kistérség. Ráadásul az elektronikus közigazgatás – ha jól m?ködik – jelent?sen megkönnyíti a hivatali ügyintézést mind az alkalmazottak, mind pedig a lakosság számára. A polgármesterek többsége nem a drasztikus leállást szorgalmazza, de szinte mindenki tett javaslatot a kiadások csökkentésére. Ezek között szerepelt például az eddig alkalmazott projektvezet? státuszának megszüntetése, helyette Dr. Török Balázs kistérségi irodavezet?t bíznák meg a feladat ellátásával. Dr. Török Balázs véleménye szerint az irodavezet?i pozíció önmagában alkalmas erre, ? személy szerint el is vállalná, megjegyezte azonban, hogy szakmai felkészültsége nem elegend?, mindenképpen szükség van egy szakemberre. Tehát nem igazán van lehet?ség a projektvezet? státuszának megszüntetésére. További javaslat volt, hogy az e-közigazgatásra el?irányzott összeget – 108 millió forintot - 15 millió forinttal csökkentsék, illetve hogy az 1000 forintos lakossági hozzájárulásnak csak a felét költsék erre a célra az els? félévben, a többit tegyék a tartalék keretbe. Amennyiben a rendszer m?ködésével továbbra is problémák vannak, második félévben már ne támogassák azt. Erre egyébként van jogi lehet?ség – szakemberek szerint ugyanis ha bizonyítható, hogy a kistérség minden t?le telhet?t megtett, a modulok mégsem m?ködnek megfelel?en, nem kell visszafizetni a pályázati támogatást. A harmadik módosító indítvány szerint pedig a lakossági hozzájárulásból befolyó 77 millió forintot ne költsék az elektronikus közigazgatásra, hanem inkább szociális célokra, vagy gyermekek szabadid?s és sport tevékenységére. Végül Parlagi Endre, Budakalász polgármesterének javaslatát fogadta el a társulás. A határozat szerint az e-közigazgatás projekt 2009. évi m?ködésére a települések által befizetett 77 millió forintnak csak a fele kerül be a költségvetésbe, a másik felének felhasználásáról júniusban dönt majd a társulás a rendszer m?ködésének felülvizsgálata után.

A költségvetést befolyásoló tétel még a Chzázár András, korábban Bárczi Gusztáv speciális iskola fenntartása. A társulás korábbi döntése szerint az iskolát 50 százalékban Pest megye Önkormányzata, 50 százalékban pedig a kistérség tartja fenn. Az önkormányzatok – két település kivételével – megszavazták a lakosságszám arányos hozzájárulást, mivel az iskola speciális foglalkoztatást igényl? gyermekekkel foglalkozik és bezárása a plusz terhet róna a gyermekek gondozása miatt amúgy is nehéz helyzetben lév? családokra. A települések többsége ebben az évben is hozzájárul az iskola fenntartásához, csak Csobánka és Szigetmonostor önkormányzata nem támogatja a lakosságszám arányos kifizetést. Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere lát lehet?séget arra, hogy a képvisel?-testület megváltoztassa korábbi döntését. Addig azonban valószín?leg – a tavalyi évhez hasonlóan – a kistérség 3 legnagyobb települése Szentendre, Budakalász és Pomáz vállalja a kies? összeg fizetését.

A továbbiakban a kistérségi iroda vállalkozóinak és referenseinek munkájáról, valamit a bérezésükkel kapcsolatos észrevételekr?l tárgyalták a tanácstagok - személyi kérdésekr?l lévén szó, zárt ülés keretén belül.

A Kistérségi Társulás tagjai végül 421 millió 322 ezer forintos bevételi f?összeggel és ugyanennyi kiadási f?összeggel, 0 forint hiánnyal elfogadta a kistérség költségvetését.

Az ülésen szó volt még többek között a kistérség kulturális programjairól. A Dunakanyar Nyári Játékokkal kapcsolatban Molnár Csaba, Kisoroszi polgármestere elmondta, hogy véleménye szerint az egész rendezvény nem más, mint az egyes településeken amúgy is meglév?, jól bejáratott rendezvények kistérségi zászló alatt történ? kommunikálása. Azt javasolta, hogy az idei évre tervezett kistérségi „Aranyes? Fesztiválra” rendelkezésre álló 3 millió forintot osszák szét a települések között, ?k a pénzt saját programjaik megvalósítására használhatják majd. Hadházy Sándor, Visegrád polgármestere javasolta, hogy az összeget programfüzet kiadására költsék, melyben minden kistérségi település szerepel majd információkkal, rendezvényekkel. A 3 millió forint pályázati pénz, így annak felhasználása is szabályozva van, ezeket meg kell vizsgálni. Így a következ? ülésen döntenek majd a kérdésben.