Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 16-i ülése (teljes felvétel!)

NAPIRENDI PONTOK:

1. Beszámoló a 2016. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:   Félegyházi András polgármester

Meghívott:      Láng Anikó pénzügyi csoportvezető [hirkezdet]

2. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) számú költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester

Meghívott: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető

3. Pro Visegrád Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző

Meghívott: Cseke László ügyvezető

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester

5. A helyi adókról szóló 9/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző

6. Városközpont beruházás és az energetikai pályázat kapcsán felújított épületek  garanciális munkálataira beérkezett árajánlatok megvitatása

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester

Az előterjesztés kedden kerül kiküldésre

7. A Duna Mozi felújításának tervezésére érkezett árajánlatok megvitatása

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester

Az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre

8. Tölgyfa utca útépítési érdekeltségi hozzájárulása

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző

9. Az újonnan alakuló Visegrád Travel Kft. „Visegrád” névhasználati engedély iránti kérelme

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző

10. Harangvirág u. 22. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítási lehetőségeinek megvitatása

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző

 

11. Megbízás Visegrád Város Önkormányzat alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi feladatainak ellátására

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző

12. Név nélküli közterületek elnevezése

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző

13. Központi címregiszter létrehozása miatt szükségessé vált házszámváltozások adminisztrációs költségnövekedéséhez pénzügyi forrás biztosítása

Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző

14. Utcabútorok (padok) vásárlása

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester

15. Döntés a decemberben tartandó közmeghallgatás időpontjáról és témájáról

Előterjesztő: Félegyházi András polgármester

16. Egyebek