2016. július 09. (2/2. rész)

Ebben a részben a

- művelődési ház és könyvtár vezetője

- Schumayer Tamás, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

- Benedek Károly, az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

- Hoványi Dávid alpolgármester

- Nádasdy-Csontos Elek polgármester

a beszámolója, valamint

- lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok hangzanak el.