2016. október 10.

A VIDEÓ a napirendi pontok alatt található!

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról 0:00:14

Kezdési időpont:               17:00 óra

Előadó:                              Schuszter Gergely polgármester

Meghívott:                         Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsos

Melléklet:                           elektronikusan elküldve

2./ A 2016. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a 2016. június 30-ai állapotnak megfelelően)  0:12:05

Kezdési időpont:               17:15 óra

Előadó:                              Schuszter Gergely polgármester

Meghívott:                         Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsos

Melléklet:                           elektronikusan elküldve

3./ Beszámoló a helyi adóztatásról 0:19:11

Kezdési időpont:               17:25 óra

Előadó:                              Schuszter Gergely polgármester

Meghívott:                         Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsos

Melléklet:                           elektronikusan elküldve

4./ Az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 4/2011. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítása 0:27:30

Kezdési időpont:               17:35 óra

Előadó:                              Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző

Meghívott:                         Oláh Józsefné gazdálkodási vezető főtanácsos

Melléklet:                           elektronikusan elküldve

5./Falugyűlés időpontjának meghatározása 0:31:26

Kezdési időpont:               17:45 óra

Előadó:                              Schuszter Gergely polgármester

6./ A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkaterve 0:36:40

Kezdési időpont:               17:50 óra

Előadó:                              Gräff Albertné óvodavezető

Melléklet:                           elektronikusan elküldve

7./ Az Erzsébet királyné úti csapadékvíz elvezetéshez tartozó telekrendezés 0:57:55

Kezdési időpont:               18:00 óra

Előadó:                              Schuszter Gergely polgármester

Melléklet:                           elektronikusan elküldve

8./ Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 1:34:35

Kezdési időpont:               18:10 óra

9./ Egyebek 1:30:30

Kezdési időpont:               18:30 óra

10./ Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem

ZÁRT ÜLÉS

Kezdési időpont:               18:45 óra

Előadó:                              Schuszter Gergely polgármester

Melléklet:                           elektronikusan elküldve

11./ Az 1320/2 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

ZÁRT ÜLÉS

Kezdési időpont:               19:00 óra

Előadó:                              Schuszter Gergely polgármester

Melléklet:                           elektronikusan elküldve

12./ A 2016. évi költségvetés szociális keretének felhasználása

ZÁRT ÜLÉS

Kezdési időpont:               19:10 óra

Előadó:                              Schuszter Gergely polgármester