Futaki Horog József tanár úr, a kisoroszi könyvtár és művelődési ház vezetője előadássorozatot indított, melynek célja Kisoroszi történetének feldolgozása. Sajnos igen kevés információ áll rendelkezésre, ezért is jelentős ez a kezdeményezés. Az első előadást Berta Rózsa tartotta, aki saját levéltári kutatásai alapján a kezdetektől a középkorig, a török hódoltság idejéig tekintette át a falu történetét.