Összes komment

Áruló, ki tábornoktársait hóhérkézre juttatta, hazáját a kegyetlen bosszúnak kiszolgáltatta. Horváth Mihályt, a Szemere-kormány kultuszminisztere így ír róla: "Görgey, kora ifjúságától fogva egy osztrák katonai intézetben neveltetvén, s majdnem egészen 1848-ig az osztrák seregben szolgálván, - mely, mint tudjuk, sajátságos jelleménél fogva, a polgári elemnek ellentéte, keblében semmi polgári erényt meggyökerezni nem engedett, - ekként legfogékonyabb éveiben hazájától távol, annak történetét, jogait s intézményeit, nemzeti életét és sóvárgásait nem ismerve, azon magasztos érzelmeket sem ápolá s fejté ki lelkében, melyeket e szó hazafiság foglal magában. Nemzete erkölcseivel és sajátságaival, vágyaival és törekvéseivel ismeretlen, idegen vala hazájában; még mint hadvezér is, majdnem kizárólag azon idegenekkel társalkodék s lépett meghittebb, barátságos viszonyba, kik az osztrák hadseregből léptek át nemzeti hadainkba. A hazafiúi lelkesedést… nemcsak hogy nem ápolá, sőt inkább lehangolni ügyekezék, üldözni, s elfojtani látszék a seregben. De Görgey nem volt áruló a szó közönséges értelmében. Ő nem bocsátá hazáját áruba fejedelmi kegyelmekért, méltóságért vagy kincsekért. Az ő becsvágya nem valami paszomántos méltóságért, melyben másokkal osztoznék; sem pedig kincsekért, miket cinizmusa becsülni nem tudott, hanem dicsőségért, hírnévért, elsőségért sóvárga. S miképpen Szemere szépen s találólag mondja, „ő örömöstebb lett volna ugyan nap, mely a szabad Magyarország fölött tündököljék; de azon gondolattól sem borzadt vissza, hogy alakja hazájának romjai fölött tűnjék fel, csak hogy magasan tűnjék fel. Ő nem anyagi önzésből volt áruló: ő egyedül daczból, szeszélyességből, gyűlöletből, az igazi haza- és szabadságszeretet hiányából tette tönkre hazáját. Olyatén szolgálatokat azonban, minőket Görgey a haza ellenségeinek, kivált pedig az oroszoknak tett, a fejedelmek nem szoktak jutalom nélkül hagyni már csak azért sem, hogy a példa másoknál is hasonló tettekre szolgáljon ingerül. Miklós cár megkegyelmezése hamar megérkezett Görgey számára…Ily magas pártfogás mellett lehetetlen volt tőle Ausztriában is megtagadni a kegyelmet…A kegyelem nemcsak az életre, hanem az élelmi módra is kiterjedt: díjat mind a két császári kormány rendelt számára." (Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története, 1872.)
Mire mondta
épülhet itt bármi,de gy 2013-as árvízhez hasonló el is mossa mindet.Lényeg lesz csónaktároló.miért nem lehet elöször normális gátat csinálni,arra pályázni és utána szépítkezni,hogy meg is maradjon? a 11-es út meg marad a bicajosoké,nem fognak látványhidon kerülni,hogy eljussanak Visegrádra.
Mire mondta
Kedves Banya! Terveink szerint a következő adásba bekerül, tehát jövő hét elején kerül fel az internetre. Üdvözlettel: a szerkesztők
Mire mondta
Kedves Szerkesztőség! Mikor lesz elérhető a videó második része? Üdv.: Banya
Mire mondta
Ja, csak közben kiderült, hogy az EuroVelo a szigeten fog haladni, köszönhetően a szigeti polgik /köztük Tahitótfalu/ lobbijának, így a Tahi oldalon semmilyen kerékpáros fejlesztésben nem reménykedhetünk jó ideig. Így nem lesz jármód váltás meg egyéb beharangozott nyalánkságok. A csónakház meg amúgy a kajakok állandó tárolásáról szól. Gyak. bérbe veheti az aki nem tudja hol tárolni. Semmi köze a turizmushoz. De a Tahi oldal Duna partjának rendezése üdvözlendő, csak Leányfalu rendezett Duna menti részére kell gondolnunk. A mi gazos,szemetes partunkkal szemben Náluk Édenkert van! Ha csak ennyi valósul meg már nagyon sokat léptünk előre.
Mire mondta
Igazán szórakoztató , fergeteges volt az előadás. Mindenik szereplő nagyon odatette magát . Köszönjük a szereplőknek ,kitünően éreztük magunkat . Erőt , egészséget és kitartást kívánunk nekik, hogy még máskor is tudjanak ilyen élményben részesíteni.
Mire mondta
Köszönjük szépen a helyesbítést
Mire mondta
Nagy szűkség lesz rá ha ennyi hó után jön az árvíz,mert azzal a nyúlfarknyi gáttal nem védi meg a falut ,legalább lesz hol kikötni a csónakokat!
Mire mondta
Helyesbítés: Árva Bethlen KATA (nem Klára)...
Mire mondta
Gratulálok minden kitüntetettnek,és minden zebegényi polgárnak.
Mire mondta
Közösségi tereinket is bôvítjük. Lakossági kezdeményezésre a Tahi oldalon, a Kemping alatti partszakaszt a Gombaszögi utcáig ligetesítjük a tavasz beálltáig. Erre a szükséges szakértôi felmérést elkészíttettük, melyet az illetékes hatóságoknak engedélyezésre beadtunk az év végén. A jóváhagyást követôen a vegetációs idôszak megkezdésééig a partot megtisztítjuk a felhalmozódott hulladé- koktól, valamint a bozótot és a fajtaidegen aljnövényzetet ritkítjuk, hogy a nyár elején egy szép környezetben az evezôsök, és a kirándulók birtokba vehessék. A strandröplabda pálya helyére és a mellette elnyú- ló füves területre az árvíztôl mentesített, magas lábazaton álló csónakházat tervezünk építeni. (Hogy a turisztikai látványosság jóóóó magasan legyen ! ? )
Mire mondta
Az ünnepi időszakban szüneteltettük az ilyen jellegű felvételek közvetítését, de a héten folytatjuk. Hétvégétől az interneten is látható lesz a folytatás. Köszönjük az érdeklődést.
Mire mondta
A közmeghallgatás további felvétele mikor lesz látható?
Mire mondta
Nagyon jó, hogy láthattam, hallhattam a műsort. Külön gratulációmat küldöm Beának, s egyben Boldog új Évet kívánok Minannyiuknak.
Mire mondta
Tudomásom volt arról, hogy hosszú évek óta milyen szép karácsonyi ünnepséget rendeznek a Szakkórházban a betegek részére az orvosok és a dolgozók. Volt, amikor én is részese voltam az ünnepségeknek, mint beteg. Most véletlenül tudtam megnézni, de minden elismerésem a műsor megszervezésért, az előadóknak, az énekkarnak, különösen szép műsort adóknak. Isten segítse Önöket továbbra is munkájukban kívánok egészségben, sikerekben, boldogságban gazdag Új Esztendőt.
Mire mondta
Ez egy gyönyörű, igaz, karácsonyi mese. Jó volt nézni!
Mire mondta
Nagymarosiként különösen kedves a szívemnek ez a történet. Köszönjük a filmet!
Mire mondta
Milyen szép történet!
Mire mondta
Kedves Nézőink! Már látható a Közmeghallgatás 1. napirendi pontjáról készült teljes felvétel a Kommentár nélkül menüpontban! URL-cím: http://danubia-televizio.hu/index.php?page=musor&id=9&vid=3516
Mire mondta
Ez szánalmas! Fogalmuk sincs a strandról, és sohasem lesz, mert semmi közük nincsen hozza. Nem is beszélve erről a komoly érdeklődésrol... Illetve erre is el lehet jó sok pénzt költeni, ez lényeges szempont.
Mire mondta
https://www.youtube.com/watch?v=30rRHaS4dAI
Mire mondta
Fel lesz téve a teljes felvétel?
Mire mondta
Azért egy tanulmány arról is készülhetne, kiknek a lelkén szárad a fürdő bezárása és ledózerolása !
Mire mondta
Turisztikai látványosság :( https://www.youtube.com/watch?v=mdwUgEk9gx0
Mire mondta
Csak gratulálni tudok ehhez az évről-évre megrendezendő Mikulás naphoz. Leírni nem lehet ezt a sok örömet nemcsak a gyerekek, de a felnőttek részéről sem. Kívánom, hogy ez a szép hagyomány évről-évre tovább ismétlődjön és legyen továbbra is mindnyájunk örömére. Szép adventi elkészülést és áldott karácsonyi ünnepeket kívánok
Mire mondta
A környező települések sem tudták megoldani. Lásd Dunabogdányt vagy akár Leányfalut. Az ártérbe eredetileg nyaralónak épült, ma már családiházak Leányfalun sincsenek védve. Dunabogdányban pedig a régen épült parasztházakat is elérte a legutóbbi árvíz. Tótfalu és Tahi valamikor nem volt "átmenő település". Működött a kemping, a Vöröskő is biztosított szállást, sokan jöttek ide nyaralni, fürödni a Duna-partra. Miért kell Bogdányba mennünk, ha fürödni akarunk egy jót a folyóban, vagy sétálni a Duna-parton? A csónakház, a kerékpárút, a strand növelhetik a település turisztikai vonzerejét, a vállalkozások bevételeit, a falu fejlődését. Emellett az itt élő fiatalok előtt megnyílik egy újabb, nagyon szép és hasznos sportlehetőség. Nem értem, hogy mi ezzel a baj?
Mire mondta
Teljesen helyénvaló az ötlet, bár Én nem oda tenném, mert az ott lakókat zavarhatja a csónak ház körüli "zaj"! Véleményem szerint a híd feletti öbölben lenne jó helye. A víz, szennyvíz ,elektromos hálózat ki van építve.
Mire mondta

Támogatók: