A nyugdíjas igazgató a könyvtárak megjelenéséről és elterjedéséről beszélt. Elmondta az írásbeliség kialakulása előtt évezredeken keresztül volt egy verbális kultúra, amikor mindent emlékezetben jegyeztek meg az emberek. Az írás megjelenését követően rögzíteni lehetett például a hitvilágot, a nép geneológiáját, államközi egyezményeket, ugyanakkor a memorizálás háttérbe szorult. A rendezvényt Liebhardt András, a dunabogdányi művelődési ház igazgatója nyitotta meg, majd Czellecz Réka Arany János Tetemre hívás című költeményét szavalta el.