A szeptember 1-je óta bevezetett gyermekétkeztetési szabály értelmében az a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek is jogosulttá vált az ingyenes étkezésre, aki olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 89.408 forintot.