Tisztelt Vásárlók!
Tisztelt Árusok!
 
A piac nyitva tartási rendje 2020. április 18-tól bizonytalan ideig az alábbiak szerint módosul. A látogatási idősávokat az árusok és a vásárlók közös igényei alapján alakítottuk ki annak érdekében, hogy a piac látogatottságát folyamatosan biztosítsuk, de elkerüljük a tömeges jelenlétet és hosszas sorban állást.
A Tahitótfalui Termelői Piac nyitva tartási rendje:
 
7:00 - 10:00   65 év alatti vásárlók számára biztosít kiszolgálást a piac
10:00 - 11:00   65 év feletti vásárlók számára biztosít kiszolgálást a piac
11:00 – 12:00  65 év alatti vásárlók számára biztosít kiszolgálást a piac
12:00 órakor minden árusnak kötelező befejezni az értékesítést.       
 
A piac szigorított működési rendje továbbra is érvényben van.
 
Annak érdekében, hogy a kialakult helyzetben a piac zavartalanul és biztonságosan működhessen, az alábbi előírások betartására hívjuk fel figyelmüket:
 
- Az árusító standok és a vevők között 1,5-2 m távolság tartása
- Kézfertőtlenítő rendszeres használata mind a vevő, mind az árus részéről
- A csomagolatlan termékeket plexivel vagy takaró fóliával kötelező elválasztani a vevőktől.
- Feltétlenül kerülendő a termékek érintése!
- Az árusok kizárólag maszkban, kesztyűben dolgozhatnak.
- Csomagolatlan termék árusítása esetén csak fogóeszközzel vagy kesztyűvel adható át az áru a
   vevőnek
- A pénz és az áru kezelését szigorúan el kell választani. Nem elfogadható megoldás, hogy ez az   
  egyszer használatos kesztyű folyamatos le- és felvételével történik.
 
Az előírások be nem tartása a Tahitótfalui Termelői Piacról való kizárást vonja maga után.
 
A szigorított, új működési rend oka:
 
A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete 2. §, mi szerint A kijárási korlátozás meghosszabbított időszaka alatt a Rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a településen, illetve a fővárosi kerületben működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak
a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési – Budapest Főváros esetében a kerületi – önkormányzat a Rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.
 
A piacon az Önkormányzat maszkot oszt azok részére, akiknek még nem sikerült beszerezni.
 
Dr. Sajtos Sándor polgármester