A koncert után hagyományosan a Duna feletti tűzijátékkal zárult az este, melyet idén is Nagymarossal közösen szervezett Visegrád. Augusztus 20-án a Keresztelő Szent János plébániatemplomban folytatódott az ünneplés, ahol dr. Györök Tibor plébános celebrálta a szentmisét. Prédikációja elején Szent Máté könyvéből idézte Krisztus szavait, majd a nagy királyunk után fennmaradt ereklyékről beszélt, köztük a legjelentősebbről, a "Szent Jobb"-ról. Szent István keze több szempontból is szimbolikus: az országunkat védelmező, a békés építkező, az imádságos és a jótékonyságra kinyújtott kéz volt egyben – emelte ki a plébános, majd a ránk hagyott Szent István-i örökségről beszélt. A szentmisét követően a szentendrei óvónőkből és a hozzájuk csatlakozó énekelőkből 26 éve alakult Filibili népdalkör jóvoltából énekes fohászok hangzottak el. Az énekek közben Kertész József Szent István legendájából és Szent Imre herceghez írt intelmeiből olvasott fel.