Mátyás király temetésére a katolikus klérus díszpajzsot készíttetett. A négyszögletes tárcsapajzs közepén levő címerben Magyarország, Csehország és Dalmácia címerképeit látjuk. A szívpajzsban a Hunyadi család címere helyezkedik el. A pajzs keretében felül a galíciai korona, a galíciai püspök címere, bal oldalon a morva sas, az olmützi püspök címere, jobb oldalon Ernuszt Zsigmond pécsi püspök, alul pedig Kálmáncsehi Domokos székesfehérvári prépost címerei helyezkednek el, mint donátor címerek. A pajzs szegélyén minuszkulás felirat (latin kisbetűk ókori és középkori írásokban azon betűk neve, melyek alul és felül túlnyúlnak egy képzeletbeli vízszintes vonalpáron) olvasható: Alma dei genitrix maria interpela pro rege mathia. (Istennek kegyes szülőanyja, Mária, járj közben Mátyás királyért.) A tárcsapajzsot a párizsi Musée de L’Armée őrzik.

A zarándokút szervezője Janek György atléta és Foltán László olimpiai bajnok kenus volt, a pajzs másolatát pedig a Hadtörténeti Intézet és Múzeum bocsátotta rendelkezésre. A menet Visegrádról indult, és Dunabogdány Tahitótfalu, Leányfalu, Szentendre érintésével ért Budakalászra. Minden érintett településen polgármesteri köszöntővel és rövid műsorral fogadták a menetet. Szentendrén, a Postás strandon színvonalas színpadi előadással várták a részt vevőket és az érdeklődőket. A pajzsot a Tahitótfalui Lovas Sport Egylet által kiállított hintó szállította. A menetet a szárazföldön futók, kerékpárosok kísérték, a vízen pedig sárkányhajók és túrahajók serege evezett végig. A szervezők célja az volt, hogy a kultúra különböző színtereit együttesen jelenítsék meg. Népszerűsíteni szerették volna a sportot, az egészséges életmódot, a hazaszeretet és a történelmi ismereteket, különösen kiemelve a humanista gondolkodásmódot az egészséges társadalom érdekében.