Intézményünkbe járó gyermekek és családjaik, illetve dolgozóink biztonsága érdekében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Tervvel összhangban, 2020. szeptember 1-től az alábbi óvintézkedéseket vezetjük be:
1. Óvodáinkba csak a hozzánk járó gyermekek és családtagjaik léphetnek be, a dolgozókon kívül. Egyéb esetekben csak óvodavezetői engedéllyel lehetséges! Ezért a kapukat zárva tartjuk 9-12:30 és 13:30-15 óra között, kérjük reggel időben érkezzenek! Tahiban a bölcsőde kapujánál található csengővel/a Faluban a Petőfi Sándor utcai kapunál lévő csengővel jelezhetik érkezésüket kivételes esetekben (beszoktatás, beteg gyermekért jött a szülő stb.), ha az említett időszakban érkeznek. A Faluban reggel 9-ig és 15 órától a hátsó, híd felőli kapu is nyitva van, az autóval érkezők kérjük, hogy ennek használatát részesítsék előnyben!
2. Rendezvényeinket szabad téren, az aktuális járványhelyzet maximális figyelembevételével rendezzük meg. Vendég előadókat ebben az évben előreláthatólag nem hívunk meg. Kirándulásainkat a helyi adottságokat kihasználva, a tömegközlekedés és a játszóterek mellőzésével szervezzük meg.
3. Az óvodában a lehető legtöbb időt töltjük a szabadban, amikor az időjárás engedi a tervezett tevékenységeket is kint valósítjuk meg. A csoportszoba folyamatos szellőztetését biztosítjuk. A folyamatosságra törekszünk az öltöző és a mosdó használatánál, hogy a tömörülést kizárjuk a belső terekben. Kéztörlésre papírtörlőt használunk, az eszközöket, játékokat és bútorokat folyamatosan fertőtlenítjük, kint-bent egyaránt. Terítésnél az önkiszolgáló rendszert szüneteltetjük.
4. A szülők által igazolható napok számát továbbra sem limitáljuk, így ahol a gyermek, illetve családtagjainak alapbetegsége, életkora indokolja, vagy az aktuális járványhelyzet, abban az esetben az óvodavezetővel egyeztetve szüneteltethető az óvodába járás.
5. Felnőtt felügyelete mellett a gyermekeket gyakori kézmosásra szoktatjuk, illetve a szülővel együttműködve megtanítjuk a köhögési etikettet (köhögés, tüsszentés papír zsebkendőbe, amit utána kidobunk a szemetesbe, majd kezet mosunk). A napközben megbetegedett gyermeket elkülönítjük a csoporttól a szülő érkezéséig és a gyermekorvost értesítjük.
6. Dolgozóink egészségére és személyi higiéniájára fokozottan figyelünk. Az ételosztás és készítés maszkban és kesztyűben történik.
A szülők együttműködését kérjük az alábbiakban, mindnyájunk egészsége érdekében:
1. Az óvodát csak egészséges gyermek veheti igénybe, betegség, illetve annak gyanúja esetén, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a gyermekorvossal, aki dönt a további teendők tekintetében. Betegség után orvosi igazolással látogatható újra az intézmény. A szülő köteles az óvodavezetőt értesíteni, ha a gyermeknél, vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozójánál koronavírus gyanú, vagy igazolt fertőzés jelentkezik.
2. A gyermek, vagy vele egy háztartásban élő családtag külföldre való utazását, be kell jelenteni az óvodavezető felé! Külföldi utazás után 2 hétig nem látogatható az intézmény, kivéve, ha két nap különbséggel két negatív teszt készül. A gyermekkel egy háztartásban élő külföldi utazása esetén, az óvoda gyermekorvosa és vezetője közösen dönt a gyermek óvodába járásról.
3. A nyári szünetről visszatérő óvodásainktól szülői nyilatkozatot kérünk, az új óvodások orvosi igazolással és szülői nyilatkozattal kezdhetik meg az óvodát.
4. Az intézményben, az érkező felnőttek számára a maszk viselése kötelező! Az épületbe belépéskor kérjük, hogy használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket, a gyermeket átöltözés után küldjék be a mosdóba alapos kézmosásra, mielőtt bemenne a csoportszobába. Lehetőség szerint egy (egészséges) szülő hozza be és vigye el a gyermeket az óvodából, aki a lehető legkevesebb időt töltse az intézményben. A szülők a csoportszobákba és mosdókba nem léphetnek be, kivéve a beszoktatás ideje alatt, a pedagógus engedélyével. Az öltözőkben egyszerre maximum 4 felnőtt tartózkodhat, belépés előtt ezt az ablakokon keresztül ellenőrizzék. A gyermekért ebéd után érkezők, kérjük, hogy a szabadban várakozzanak, a kellő távolság megtartásával, az óvodapedagógus jelzéséig.
5. A gyermekek váltóruháit és zsákját hetente vigyék haza kimosni, a fogkefék rendszeres cseréjét kövessék figyelemmel.
6. Az óvodai eszközök folyamatos fertőtlenítése miatt, otthonról ne hozzanak be játékot a gyermekek, csak az engedélyezett, ami a megnyugtatásukhoz, délutáni elalvásukhoz feltétlenül szükséges, ezek rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről a szülők gondoskodjanak.
Változatlan maradt:
1. Az ebéd lemondását, a gyermek betegségének bejelentését, illetve a betegség utáni visszatérését az óvoda központi számán jelentsék be, Tahi: 26/385-893; Falu: 26/387-055; óvodatitkár: 30-943-4046; e-mailben: faluovi@tahitotfalu.hu; facebookon: Tahitótfalu Óvodák oldalon Messenger üzenetben. Mindennap 9 óráig adjuk le a következő napi létszámot, illetve csütörtök 9-ig adjuk le a következő hétfőt.
2. Kérdéseikkel és problémákkal kapcsolatban bátran keressenek bennünket:
Molnár Gergelyné tagóvoda vezető: 06-30-326-0978
Bánáti Anita óvodavezető: 06-30-326-6272
A járvány aktuális helyzetét folyamatosan nyomon követve, az óvodát érintő előírások és rendelkezések változhatnak, ezért kérjük, hogy kísérjék figyelemmel óvodánk honlapján és facebook oldalán megjelenő híreinket.
Tahitótfalu, 2020. augusztus 30.
Bánáti Anita s.k.