Az előző évi költségvetés zárszámadásából kitűnik, hogy a helyi adók tekintetében 11.4 millió forint, míg a működési bevételek során 11.7 millió forint többlet szerepel az előirányzott tételhez képest. A település tavalyi tartaléka meghaladta a 40 millió forintot.