Mészáros Kornél, az Újpesti Baptista Gyülekezet lelkipásztora és a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára Jeremiás könyvéből olvasta az igét, amely a próféta elhívásának történetét beszéli el.  A lelkész egy rendhagyó istentiszteletet tartott a tahitótfalui imaházban, ahol két eseményt ünnepeltek egyszerre, ugyanis lelkipásztorrá avatták, valamint beiktatták a gyülekezet szolgálatába Váradi Antalt, aki egy éven keresztül gyakornokként tevékenykedett az egyházközségben. A mezőberényi születésű Váradi Antal először közgazdasági tanulmányokat folytatott a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskolában, majd a Széchenyi István Egyetem telematika, azaz intelligens elektronikai szakán képezte tovább magát. A Baptista Teológiai Akadémián először szociális lelkigondozónak tanult, később pedig elvégzete a lelkipásztori szakot. Dolgozott már az állami gondozottak, valamint fogyatékkal élők segítésével foglalkozó Mécses Egyesületnél projektmenedzserként, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumában ellenőrzési referensként is. Tahitótfalui szolgálatát egy évvel korábban kezdte meg gyakornoki pozícióban, azt követően pedig élt a helyi baptista gyülekezet lelkipásztori szolgálatra való meghívásával, és Steiner József lelkipásztor vezetésével, általános beosztott lelkészként, teljes hatáskörrel végzi majd feladatát. Váradi Antal feleségével és három kisgyermekével költözött a Szentendrei-szigeti településre.