A dokumentum a pénzügyi és műszaki lehetőségeket dolgozza ki, készítői az első lépések egyikeként a lakosság véleményét szerették volna kikérni.  Ennek érdekében július 14-én a Duna moziban lakossági fórumra hívták meg a településen élőket.  A fórumot Félegyházi András polgármester nyitotta meg, felvázolta a munka fontosságát. Hangsúlyozta, hogy ez nem tekinthető a megvalósulás konkrét ígéretének, de az ahhoz vezető út fontos része, első lépése lehet.

Ezt követően a tanulmány elkészítésére felkért cég ügyvezetője Bozzay Péter vette át a szót. Elmondta, három megközelítése van annak a munkának, amelyre felkérték és amelyet szakértők bevonásával fog elvégezni. Egyrészt vizsgálni kell a kérdést műszaki szempontból, mit lehet, vagy érdemes építeni. A téma gazdasági oldalát illetően fel kell mérni, mennyiből lehet kivitelezni a beruházást. Ez utóbbinál a megtérülési mutatókat is vizsgálni fogják a szakértők, az intézmény szezonalítását is figyelembe véve.  A harmadik, szintén fontos megközelítése a témának a helyben élő lakosság véleménye.  

Az ügyvezető elmondta, a tervek szerint a műszaki és gazdasági előtanulmányok a nyár folyamán elkészülnek. A munka első állomásaként a visegrádi polgárokkal egy beszélgetés-sorozatot indítanak el. Ezt követően gondolkodási részeredményeket mutatnak be a lakosságnak, és ezekről visszajelzést kérnek. Harmadikként pedig a kész javaslatot ismertetik a visegrádiakkal. Félegyházi András polgármester az elhangzottakat kiegészítve elmondta, hogy az elkészült tanulmány szükséges lehet akkor is az önkormányzat számára, ha kormányzati segítséget kér, de abban az esetben is, ha üzleti befektetőt keres.

Kucsera Tamás Gergely alpolgármester, aki részben erre ajánlotta fel tiszteletdíját is, hozzászólásában elmondta, 600 millió forintért adja el a tulajdonos bank a területet. Visegrád egy évi nettó költségvetése ennyi, tehát túl nagy ez az összeg ahhoz, hogy a város meg tudná vásárolni. Ráadásul a telek árán felül milliárdokba kerülne a strand megépítése. 

Mikesy Tamás képviselő hozzászólásában hangsúlyozta, hogy az amiért a képviselő-testület küzdött, legfontosabb érték, a termálkút visszakerült már az önkormányzat tulajdonába, tehát bármilyen fejlesztés történik a strand területén, az önkormányzat kikerülhetetlen lesz a beruházó számára.

Bozzay Péter összefoglalta a tanulmány elkészítésének lényegét. Hangsúlyozta nem a az cél, hogy a döntésig elnavigálják a strand újranyitásának ügyét, hanem, hogy egy olyan működési modell legyen az önkormányzat kezében, amellyel el lehet indulni a megvalósítás útján.

A lakosság részéről felszólalók valamennyien a strand újraindítása mellett foglaltak állást. Egyrészt jó néven vették, hogy az önkormányzat foglalkozik a problémával, másrészt javaslatokat fogalmaztak meg. Ötletként felvetődött például az, hogy amíg véglegesen meg nem oldódik a helyzet, átmenetileg, kevés pénzből néhány medencét működtessen az önkormányzat.