2020. március 22. (vasárnap) 12:00 - DUNABOGDÁNY - GYÓGYSZERTÁRI KÖZLEMÉNY:

A dunabogdányi gyógyszertárban a gyógyszerkiadás hétfőtől, március 23-tól kis ablakon keresztül történik. A gyógyszertár dolgozói kérnek mindenkit, hogy egy papírra írják fel azokat a tételeket, amelyeket nem receptre kérnek, és tegyék be a kis ablakon.
A gyógyszertár hétköznap 7:30-tól 17 óráig, szombaton 7.30-tól 12 óráig van nyitva.

 

KORONAVÍRUS - DUNABOGDÁNY - PÉNTEKEN, MÁRCIUS 20-ÁN LESZ UTOLJÁRA SZENTMISE A DUNABOGDÁNYI KATOLIKUS TEMPLOMBAN AZ INTÉZKEDÉS VISSZAVONÁSÁIG

Nyilvános Szentmise pénteken este lesz utoljára, az intézkedés érvényben maradásáig.

Vasárnap a 10 órai misét a Katolikus rádió és a Kossuth rádió is közvetíti.

Az MKPK közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:
1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

 

KORONAVÍRUS - DUNABOGDÁNY - HAVASI TÜNDE GYERMEKORVOS KÖZLEMÉNYE 2020. MÁRCIUS 16. 13:00 ÓRA:
Tisztelt Szülők!
A koronavírus elleni védekezés és továbbterjedésének megelőzése érdekében a gyermekgyógyászati szakellátásban a következő változásokat vezettük be 2020. március 16-tól visszavonásig:
• A rendelési idő első órájában kontrollvizsgálatra visszarendelt és krónikus betegeket látunk el.
• A rendelés második órájától előzetes időpont egyeztetést követően megjelent akut betegek ellátása zajlik 10 perces időközökkel.
• A sürgős, azonnali ellátást igénylő eseteket természetesen továbbra is soron kívül behívjuk.
• A beutalók és a vények kiadása betegváltáskor kérhető.
• Kérek minden szülőt, hogy a váróteremben egyesével tartózkodjanak gyermekükkel, majd a betegellátást követően az elkülönítőn át távozzanak a rendelőből!
Szíves együttműködésüket és megértésüket tisztelettel köszönöm
Havasi Tünde, doktornő, Dunabogdány, 2020. március 16.

 

DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZLEMÉNYE 2020. MÁRCIUS 16. 09:00 ÓRA:
Tisztelt Szülők! Az új munkarend szerint TILOS a diákok számára az intézmény oktatás-nevelési célra történő látogatása.
A tanulók kiscsoportos felügyeletét csak nagyon indokolt esetben tudjuk megszervezni.
A felügyelet alatt összevont évfolyamos csoportokat alakítunk ki, melyekben oktató-nevelő munkát nem folytatunk.
Az új digitális munkarend szerint készülünk az oktatásra, a tananyagot a diákok önállóan, tanári online mentorálással dolgozzák majd fel.
Természetesen számítunk a szülők segítségére is, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy gyermekeink sikeresen tudhassák maguk mögött ezt a tanévet.
Amennyiben van olyan tanulónk, akinek a felügyelete nem megoldott, kérem jelezzék a Titkárságon a +36309890584-es telefonszámon,
legkésőbb 2020. március 17. 10:00 óráig.
Lévai-Tóth Zsuzsanna intézményvezető

 

2020. március 15. (vasárnap) 11:00 - Dunabogdány Község Önkormányzata

A mai napra Schuszter Gergely polgármester megbeszélést hívott össze, melyen jelen voltak  szakemberek és intézményvezetők is.
A polgármester tájékoztatása az elhangzottakról:

 

Tisztelt Dunabogdányiak!
Magyarország kormánya a korona vírusra tekintettel veszélyhelyzetet rendelt el. Veszélyhelyzet esetén különleges jogrend lép életbe, amely a település polgármesterét különleges intézkedési jogokkal ruházza fel. Március 15én reggel 9 órára a veszélyhelyzetre tekintettel megbeszélést hívtam össze szaktanácsadóval, jogásszal, házi orvosokkal, intézmény vezetőkkel, gyógyszerésszel közétkeztetést vezetőkkel és a Figyelj Rám Egyesülettel.

 A megbeszélést követően a következő intézkedéseket rendeltem el.1.

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában 2020. március 16. napjától rendkívüli szünet kerül elrendelésre. Az Óvoda kivételesen indokolt esteben ügyeletet biztosít, kizárólag azon gyermekek számára, ahol mindkét szülőnek továbbra is munkába kell járnia és a gyermek biztonságos felügyelete - időskorú, veszélyeztetett családtagjaik mellőzésével - másképp nem megoldható.

Kérjük minden szülőtől, hogy a mai nap folyamán jelezzék az intézményvezető számára, hogy az ügyeleti ellátást jogosultak-e igénybe venni.

2.

A Dunabogdányi Általános Iskola és AMI intézményben 2020. március 16-tól tantermen kívüli digitális munkarend keretei között folyik tovább az oktatás, a gyermekek otthoni felügyeletéről a szülőknek kell gondoskodni. Az esetlegesen felmerülő étkezési igényeket a szülő az intézményvezető felé jelezze.

Kivételesen indokolt esetben intézményvezetői engedéllyel az Iskola épületében csak napközbeni kiscsoportos gyermekfelügyeletre van lehetőség. Ennek további részleteiről az Iskola ad tájékoztatást.

3.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. március 16-tól március 31. napjáig zárva tart. A bezárás minden állandó programot, foglalkozást és valamennyi rendezvényt érint.

A Könyvtár a könyvtári olvasójegyek, ill. a kikölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok lejárati idejét a Könyvtár automatikusan meghosszabbítja a szolgáltatások felfüggesztésének idejére, késedelmi díj nem kerül felszámításra.

4.

A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2020. március 16-tól a következők szerint módosul:

Személyes ügyfélfogadás csak korlátozottan, az alábbiakban felsorolt módokon nem intézhető ügyekben (pl: anyakönyvi ügyek) és előzetesen telefonon vagy elektronikusan egyeztett és megadott időpontban lehetséges. A korlátozott személyes ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00 - 18.00 óráig.

Ügyintézésre az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

  • postai úton a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre küldött levélben, vagy
  • elektronikus úton a hivatali ügyfélkapun keresztül, továbbá az info@dunabogdany.hu e-mailre, vagy a hivatal egyes ügyintézőinek e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy
  • telefonon a +36-26/391-025 számon.

5.

A Sportcsarnok 2020. március 16-tól március 31. napjáig zárva tart. A bezárás minden programot és rendezvényt érint.

6.

A Tanuszoda bezárása kapcsán hozott 2020. március 13-án hozott döntést fenntartjuk.

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a megbeszélésen az alábbi kérdések is egyeztetésre kerültek:

Bölcsőde működése: a bölcsőde vezetője arról tájékoztatott, hogy működésük folyamatos, azonban igyekeznek a lehető legkisebb létszámot ellátni.

 

  1. Orvosi ellátás: folyamatos ellátás zajlik. A háziorvosok kérik az előzetes idöpont egyeztetést telefonon. A rendelők várótermeiben egyidejűleg lehetőség szerint minél kevesebben tartózkodjanak. Recept felírás telefonon, elektronikus módon vagy a kihelyezett leveles ládán keresztül történhet. Kiemelten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy korona vírus gyanúja esetén ne menjen be a rendelőbe! Házi orvosával telefonon vagy a 1824-n a mentőknél jelentkezzen. Krónikus esetek kérjük ne keressék fel a háziorvosokat. Akut ellátás természetesen marad. (Részletes háziorvosi tájékoztató az önkormányzat online felületein megtekinthető lesz! Fogorvosi ellátás esetén külön eljárási rend van: csak sürgősségi ellátás nyújtható.
  2. Gyógyszertár: nyitva tart, az eladó térben egyszerre két fő tartózkodhat, a többieknek a gyógyszertáron kívül kell várakozniuk.
  3. Idősek ellátása: az ő helyzetük a legnehezebb, rájuk kell vigyázni a leginkább. Aki családon belül nem tudja ellátást biztosítani, az vegye fel a kapcsolatot a Figyelj Rám Egyesülettel vagy a Polgármesteri Hivatal család segítő munkatársával.
  4. Étkeztetés: a közétkeztetés a gyermekek számára továbbra is a Forgó Vendéglő látja el. A vendéglő menüs étkeztetés indítását tervezi idősek vagy családok részére! Ennek részleteiről a Forgó Vendéglővel kell egyeztetni.
  5. Sem korona vírusos megbetegedésről érintett személyről, sem hatósági házi karantén alá helyezett személyről jelenleg nincs tudomásunk Dunabogdányban.

Tisztelt Dunabogdányiak: a jelenlegi helyzetben mindenkinek az élete meg fog változni. De nem félek, hogy mi ennek nem felelünk, meg, hiszen a Duna áradásakor rendszeresen élünk meg hasonló élethelyzeteket. Most azonban a veszélyt nem látjuk. Ezért fokozott óvatosságot kérek Önöktől. Árvíz idején együtt, közösségben küzdünk, most ezt külön-külön, otthon kell megtennünk. Ne vegyük könnyelműen, hiszen bármelyikünk hordozhatja a vírust!

Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra! Ennek keretében mindenki viselkedjen felelősség teljesen, vonatkozzon ez az esetlegesen az elektronikus felületeken történő megnyilvánulások során is, kerüljük a hamis és pánikkeltő hírek terjedését!

Együttműködésüket előre is köszönöm!

 

 

2020. március 12. - KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy – a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggően – a Tanuszoda 2020. március 13. napjától bezárásra kerül.

A bezárás minden uszodai programot, rendezvényt érint!

Az intézkedés visszavonásig érvényes.

Megértésüket köszönjük.

Dunabogdány, 2020. március 12.

Dunabogdány Község Önkormányzata

Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft.