G. Nagy Nóra 2005-ben vette át a városnapi ünnepségen Visegrád Pro Urbe díját. Ezt az elismerést festőművészi pályafutása, a dunakanyari táj, Visegrád varázsának megörökítéséért, s nem utolsósorban azért a pedagógiai munkásságáért kapta, amit a Mátyás Király Művelődési Házban hosszú éveken keresztül működő batik szakkör vezetésével végzett. Nóra néni fáradhatatlan lelkesedéssel, szeretettel és hozzáértéssel adta át tanítványainak a technikai tudást, alakította ízlésüket, gyarapította intelligenciájukat, gazdagította erkölcsi és érzelmi életüket. Sok visegrádi otthonban található meg a család legféltettebb kincséről, a gyermekről készült portré, vagy az ajándék, amit ünnepi alkalomra Nóra néni batikszakkörén készítettek a gyermekek. Az iskolában is rendszeres volt a karácsonyi ünnepi koncerttel összekapcsolt batik kiállítás, a gyerelel több hazai és nemzetközi kiállításon szereztek dicsőséget Visegrádnak. Nóra néni más módon is adott a városnak. Meg kell említeni, hogy a Mária-kápolnából ellopott oltárképet fénykép alapján újra festette, ezzel pótolta a helybéliek egyik féltve szeretett kincsét. Nóra néni önzetlensége és áldozatkészsége példát állít elénk, mutatja, hogy hogyan lehet szétosztani a Teremtő által kapott tehetséget és tudást, ezzel megsokszorozva azt. Talán az sem véletlen, hogy Nóra néni épp Visegrád millenniumi évében élhette meg a Képzőművészeti Főiskolán megszerzett diplomájának 60. évfordulóját.

/Forrás: Visegrádi Hírek, júniusi szám/