Csókáné Salamon Melitta, Faludiné Kmetty Éva, Kórusz Beáta és Pásztor László képviselők levele:

TISZTELT ZEBEGÉNYIEK, TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

 

Miután már két nap tel azóta, hogy testületünk feloszlatta magát és a hivatalos honlapon hivatalos bejegyzés ezzel kapcsolatban nem történt, úgy éreztük- a szóbeszédek megelőzése végett -  itt az ideje, hogy néhány gondolattal alátámasszuk döntésünket és elmondjuk, hogy mi érlelte meg bennünk ez az elhatározást.

 

Kezdjük egy kis „statisztikával”:  csak az elmúl naptári évben, tehát 2011-ben közelítőleg 130 órát  üléseztünk – beleértve a bizottsági és testületi üléseket, ezen kívül részt vettünk fórumokon, falugyűlésen, közmeghallgatáson és falubejárásokon. Örömmel és kötelességtudattal, mindenfajta előítéletet félretéve   tettük ezt településünkért – minden juttatás nélkül – abban a meggyőződésben, hogy előrehaladását, fejlődését szolgáljuk.

Azonban, ahogy múlt az idő  egyre jobban éreztük, egy részről a kapkodást, más résztől a falakba ütközést. Megjelentek a váratlan, előre lejátszott helyzetek mely azt sugallta, hogy rajtunk kívül dőlnek el dolgok és nem biztos, hogy minden „háttéranyag” a birtokunkban van. Természetesen komoly gondot okozott a  nehéz pénzügyi helyzet is, melynek belátását sem éreztük.

Hiába kértük folyamatosan, hogy az előterjesztések megfelelő előkészítés után, időben jussanak el hozzánk - ennyi idő alatt nem sikerült elérnünk.

Több esetben is előfordult, hogy a testület meghatározta, megszavazta egy szerződés irányát, formáját és ennek ellenére a Polgármesterasszony nem abban a formában írta alá.

Úgy érezzük, hogy sem a Polgármesterasszony sem az Igazgatóasszony a költségvetéssel kapcsolatos problémákat nem veszi eléggé komolyan.

Ezt a meglátásunkat arra alapozzuk, hogy az Igazgatóasszony elküldte múltkori levelét melyben konkrétan megírta, hogy nem hajtja végre a pénzügyi biz. javaslatait. A Polgármesterasszony nem emelt ellene semmi kifogást nem védte meg a pénzügyi bizottságot az Igazgatónővel szemben. Pedig az  iskola megtartásához sokkal nagyobb együttműködésre  és takarékosságra van szükség. Miután a jelenlegi helyzetben az önkormányzat  az iskola működéséhez  50 millió ft-ot,  tesz hozzá, éppen annyit amennyi Zebegény teljes adóbevétele. Nem szeretnénk, ha olyan tévhitek keringenének a közbeszédben, hogy a testület az iskola megszüntetését szeretné. Nem, mi kiállunk az iskola mellett, és semmit nem szeretnénk jobban, mint egy jól működő, magas színvonalú önkormányzati rendelkezésű iskolát,  de be kell azt látni, hogy több pénzt erre a falu nem BÍR áldozni.

Elgondolkodtató, hogy eljuthattunk oda, hogy költségvetési időszakban több min egy hétre az igazgatóasszony szabadságra ment.

Az előtt is tanácstalanul állunk, hogy történhetett ez meg, hisz – saját elmondása szerint – a Polgármesterasszony semmi szabadságolást nem írt alá!?

 

Hosszú ideje foglalkozunk a konyhával. Hozzáértő képviselőtársunk idejét és energiáját nem kímélve  próbált segíteni. Eleinte úgy nézett ki, hogy Polgármesterasszony is azonosul ezzel,  és úgy gondolja, hogy szükség van a rendbetételére. Sőt egy rendkívüli ülést is összehívatott azért, hogy fegyelmivel eltávolíttassa velünk a Konyhavezetőt. Miután az éppen felhozott vádakat mi nem tartottuk elég súlyosnak és úgy határoztunk, hogy  a Konyahavezető munkáltatója (az igazgató) intézkedjen, nem  történt más, mint  a Konyhavezető maradt és a Polgármesterasszony a továbbiakban a bizottság határozatait arra hivatkozva nem hajtotta végre, hogy az élelmezésvezető érti a dolgát. Nem értjük, hogy mi történt itt közben?

Jegyzőasszony  elbocsájtására az   időpontot  teljesen  lehetetlennek gondoljuk, mivel a jelen bizonytalan helyzetben a járások megalakulásával valószínűleg a helyzet magától is megoldódott volna, és akkor a végkielégítéssel  sem lenne gond. Továbbá a most futó közmunka program lebonyolítása is megnehezedett jegyző nélkül . Méltatlannak tartjuk azokat az írásban megjelent  mondvacsinált vádakat is, melyeket Polgármesterasszony felsorakoztatott indokként.

Továbbá, úgy gondoljuk, hogy a jegyzőnő távozásával a meglévő feszültség nem oldódott fel, hiszen nem az ő személye okozta csak az ellentéteket.

 

Természetesen a sor még tudnánk tovább folytatni…

 

Ilyen hangulatban nem lehet együtt gondolkodni, képviselni azokat az elveket, amiért elindultunk képviselőként.

 

Be kell látni, hogy ez a megtisztelő megbízatás nem rólunk képviselőkről, polgármesterről, alpolgármesterről és az egymással szembeni ellentétekről szól, hanem a faluról! A jelenlegi helyzet viszont  nem a falu előrejutását segíti elő!

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy  önfeloszlatási indítványunkkal a falu érdekeit szolgáltuk.

 

Faludiné Kmetty Éva, Kórusz Beáta, Csókáné Salamon Melitta, Pásztor László

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBEGÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK VÁLASZLEVELE

„Ha elhatároztad, hogy valakinek feladatot adsz, és meggyőződtél róla, hogy méltó módon képes azt ellátni, hagyd, hogy önállóan tegye a dolgát. Bizalom nélkül képtelenség megosztani a felelősséget.”

Igazgató Asszony ezzel az idézettel zárta azt a levelet 2012. február 16.-án, amely miatt most a testület négy tagja a testület feloszlatását kezdeményezte. A négy képviselő dátum nélküli levelének minden pontja - ami felkerült Önkormányzatunk honlapjára is- tételesen cáfolható.
Ha konkrét, dokumentumokkal alátámasztható szabálytalanságokat követett el a polgármester; akkor a négy testületi tag felszólítása nélkül is felállt volna a polgármesteri székből. Ilyet azonban a a négy testületi tag nem tud felmutatni. 
Menjünk tehát akkor szép sorjában. 
A „statisztika”. Amikor a polgár arra vetemedik, hogy közszolgálatot vállal, akkor ezekkel a feladatokkal járó szabadidőt is automatikusan felajánlja. Magam is voltam képviselő, de soha nem jutott eszembe számvetést tenni, hány órát töltöttem közfeladat ellátásával, s én sem vettem fel ezért egy fillér tiszteletdíjat sem. De ezzel kérkedni, vagy magyarázkodni sem jutott eszembe soha.
Ami a sejtéseket, érzéseket illeti, azok lehetnek valósak ugyan úgy, mint véltek. Ezek nem dokumentálhatóak, nem bizonyíthatóak. Ha a képviselők arra gondolnak, hogy a polgármester előzetes tárgyalásokat folytat, hogy a polgármester a tagja azoknak a társulásoknak, amelyekben a képviselő testület döntése értelmében képviseli az Önkormányzatot, akkor ez a dolgok természetes rendje. Szeretném, ha a képviselők tudnának egyetlen esetet is akár felhozni, amikor az előzetes tárgyalásokról, annak eredményéről nem tájékoztattam a testületet, s felhatalmazás nélkül döntést hoztam. Erre 2006 októbere óta egyetlen példa sem volt.
Hogy a testületi ülések előterjesztései nem kerültek időben a testület tagjaihoz, az egyértelműen a hivatalvezető, azaz a jegyző munkáját minősíti. Igen, több esetben is előfordult, hogy a polgármester által saját kezűleg megírt előterjesztések napokig vártak postázásra, mert a hivatal a saját maga hatáskörében előkészítendő előterjesztések még nem készültek el. 
Ami a szerződések aláírását illeti, felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy csak olyan tartalmú szerződést írtam alá, amit a testület elfogadott. A testületi ülésen elfogadott szerződés tervezeteket aláírásra egyébként a jegyző hozza a polgármesternek, ez a dolgok természetes hivatali rendje. Továbbá, ez a kijelentés sérti a szerződő partnert is, hiszen feltételezi, hogy tisztességtelenül járt el. Ezt a feltételezést szerződéses partnereink nevében is visszautasítom!
Érzésekkel, nem tudok vitatkozni. A tények azonban azt bizonyítják, hogy az Iskolánk költségvetése az elmúlt öt évben talán még az infláció mértékével sem növekedett. A polgármester pedig a testület által elfogadott költségvetés betartását követelte meg a Hivataltól, és az Intézményektől. Az attól való eltérés csupán katasztrófahelyzetek, vagy a rendkívüli időjárás következtében megnövekedett költségek miatt térhet el az elfogadott és jóváhagyott költségvetéstől. 
Ebben a ciklusban azonban valóban elharapózott egy nagyon veszélyes gyakorlat, mégpedig az, hogy folyamatos pánikkeltés folyt a településünkön. Választott képviselők, és bizottsági külsős tagok borzolták a kedélyeket folyamatosan a településen. 2011-ben folyamatos csődhelyzettel riogatták a lakosságot, s lám nem került csődhelyzetbe a falu. Meggyőződésem, hogy költségvetésünk idén is tartható, és Iskolánk fenntartására is meg tudjuk teremteni a forrásokat. 
Pénzügyi bizottságunk legutóbb olyan határozatot hozott, hogy az Iskola 20 %-kal csökkentse a költségvetését. Gondoljunk csak bele, ha egy családnak a forrásait egyik napról a másikra 1/5-vel megkurtítjuk, milyen helyzetbe kerül az a család. Nos, Igazgató Asszony csökkentette az Iskola költségvetését mintegy 10 %-kal. Ez azt jelenti, hogy Iskolánk költségvetése a működőképesség határa alá süllyedt. Ezek a számszaki puszta tények. Az sem felel meg a valóságnak, hogy a falu erre nem BÍR áldozni.

Ezzel a döntéssel a képviselő testület azt éri el, hogy az általuk gyűlölt polgármester elbocsájtására, és az új választás lebonyolítására fedezetet teremtett az Iskolánk működési költségeinek megkurtításával. Mert ha megy a polgármester, akkor nem számít hogy nő a működési hiány. 
A konyha ellenőrzésével kapcsolatosan, a Pest Megyei Kormányhivatalnak elküldtem az inkriminált PÜ. Bizottság által írott dokumentumot. Sürgősséggel kértem az állásfoglalást azzal a kéréssel kiegészítve, hogy ilyen értelmű állásfoglalást küldtek-e már Önkormányzatunknak? A választ természetesen nemcsak a PÜ. Bizottsággal, hanem a település polgáraival is ismertetni fogom.
Ami pedig a z élelmezésvezetővel kapcsolatos véleményváltozásomat illeti, annak pusztán a dokumentumokkal igazolt tények az okai. Ha egy képviselő asszony által irányított Önkormányzati dolgozó gépén keletkezett hiba, és ez az eltérés oka, azért nem tehetem felelőssé az élelmezésvezetőt, még, kevésbé az Igazgató Asszonyt.
S akkor arról is, miért emeltem VÉTÓT a döntés ellen? A négy képviselő az írja „Jegyzőasszony elbocsájtására az időpontot teljesen lehetetlennek gondoljuk, mivel a jelen bizonytalan helyzetben a járások megalakulásával valószínűleg a helyzet magától is megoldódott volna, és akkor a végkielégítéssel sem lenne gond.”- Nos, a jegyző bére amennyiben arra várunk, hogy Zebegényt 2013. január 1-jével Szobhoz csatolják, 2012 év végéig akkor is ketyegett volna. Spórolni semmiféleképpen nem spóroltunk volna vele semmit. S, ha az előbb arra válaszoltam, hogy miért történt a polgármester véleményváltozása, akkor most visszakérdezek, mi történt egy hét alatt, azokkal, akik a jegyző felmentését megszavazták, akik többször is hangot adtak véleményüknek, hogy a jegyző nincs a helyzet magaslatán? Ilyen komoly szemléletváltást okoz a sípálya?
A jegyző elbocsájtása, a Járási lehatárolódás vagy a Hivatal megtartása, az Iskolánk megmentése szempontjából nem okoz problémát, hiszen a jegyző a hivatalt vezeti, a döntéseket nem Ő hozza. Az Önkormányzat hiánya, az új választások kiírása, az emiatt kialakult bizonytalan helyzet azonban beláthatatlan károkat okoz, tárgyalási pozíciókat veszélyeztet az önálló Polgármesteri Hivatalunk megőrzése érdekében végzett erőfeszítéseinkben. Éppen ezért, abban egyetértek, hogy az Önkormányzat munkája a faluról szól. Én ezt mindig szem előtt tartottam, s most is azt gondolom, hogy a testületnek a település érdekében el kell fogadnia egymást, és dolgoznia kell! Jelen helyzetet, amely nem szolgálja a település érdekét nem a polgármester és nem az alpolgármester teremtette.

Zebegény 2012. március 9.

Sinkó Vilmosné
polgármester