A pad felállításának ötlete Farkas Máriától, egy, a faluba nemrég költözött fiatal nőtől származik, aki fodrászként egy hajfonós napot szervezett. A szépséges hajfonatokért ki-ki annyit fizetett, amennyit tudott. A befolyt összeget Mária a pad elkészítésére és felállítására ajánlotta fel. Schuszter Gergely polgármester elmondta, a kezdeményezéssel nyitott kapukon döngetett Mária, mivel az önkormányzatnak is szándékában állt új padokat kihelyezni a Duna-parton. Az önkormányzatnak gondja volt arra, hogy egységes, az iskolaudvarra tervezett utcabútorokhoz hasonló padok kerüljenek ki. Egy helybeli asztalosmester el is készítette az ülőalkalmatosságokat. További elintéznivaló is akadt, a pad körüli területet is rendbe kellett tenni, amiről egyeztetni kellett a Közép-Duna-völgyi Vízügyi igazgatósággal, mondta a polgármester. Az élet tovább alakította a Duna-parti padok történetét, mivel újabb felajánlás érkezett. A ballagó nyolcadik osztályosok is egy pad vásárlására kívánták fordítani megmaradt osztálypénzüket, így hamarosan kikerül a második, szintén felajánlásból finanszírozott pad. További padokat helyeznek majd ki a dunabogdányi Duna-parton, melyeknek költségét az önkormányzat állja majd, viszont az a cél, hogy minden padnak legyen majd civil gazdája – mondta a polgármester.