Napirendi pontok:

1. A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 2017. évi beszámolója

2. A Pro Visegrád Nonprofit Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2017. évről

3. A Visegrádi Városfejlesztó Kft. pénzügyi mérlege és beszámolója

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről

5. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról

6. Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyvédi feladatokra költségvetési forrás biztosítása

7. Visegrád Rév u. 6. ingatlan kisajátítására irányuló eljárás megindítása

8. DIGI Kft. kérelme a Visegrád 064 hrsz-on található nagyfeszültségű oszlopon kiépítésre kerülő bázisállomás tárgyában

9. Karnevál Katalin méltányossági kérelme

10. A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház területén megvalósuló WIFI4EU pályázaton indulás

11. A művelődési ház homlokzatfelújítási munkálatai tárgyú közbeszerzési eljárás kiírása

12. Visegrád Város SZT-2 Szabályozási tervének végrehajtása a Visegrád 1599, 1602/1 és 1602/2 hrsz-ú ingatlanok (Szentgyörgypuszta köz) területén

13. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme

14. A Visegrádi Nyár rendezvénysorozat keretében megvalósuló koncertekre vonatkozó megbízási szerződések jóváhagyása

15. RKKM Bt kérelme a gyógyszertár épületének felújítására

16. A név nélküli 787 hrsz-ú közterület elnevezése

17. A Mozdulj Rendes Alapítvány támogatás iránti kérelme

18. Bártfai István képviselői tiszteletdíjának felajánlása

19. Egyebek